مشت بر دیوار

نمی دونم شما هم جزء بچه هایی بودید که یه دیوار با گچ نرم

تو خونه پیدا می کنن با مشت می زنن جای مشتشون بمونه بعد

به بقیه نشون بدن که بگن زورشون زیاده من جزء اون بچه ها

نبودم نه بعد از اونکه بابا مجبورم کرد کل هال خونه رو رنگ کنم

تا جای مشتهام دیده نشه بعد از اون دیگه از اون بچه ها نبودم.

/ 0 نظر / 185 بازدید