پست های ارسال شده در فروردین سال 1394

کنکور

ز بس هی درس رابلغور کردمدوچشم تیز خود را کور کردمتمام لحظه های خوب خود رافدای زالوی کنکور کردم
/ 0 نظر / 13 بازدید

کنکور

ز بس هی درس رابلغور کردمدوچشم تیز خود را کور کردمتمام لحظه های خوب خود رافدای زالوی کنکور کردم
/ 0 نظر / 15 بازدید

شعر عرب

شکرًا على التأبین والإطراءیا معشر الخطباء والشعراء شکرًا على ما ضاع من أوقاتکمفی غمرة التدبیج والإنشاء وعلى مداد کان یکفی بعضهأن یغرق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

آواره

http://www.iran.sc/upl/rasul-yunan/13523181128.jpg صاعقه ای تندبر فراز امید ها و آرزوهااندوه جستنو نیافتن سیاره ای دیگراین است پایان ماجرا :ما اواره خواهیم شدیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

تغییر

شماره عوضی نبودصدا عوضی نبودچیزی اما عوض شده بودجمله ها کوتاه تر شده بودند علی محمد مودب
/ 0 نظر / 10 بازدید
یادت ابری است سفید     کِ میگذرد بر آسمان سیاه دلم       نفسی تازه در کالبدم می دمد     چنانکه هوای ریه هایم مملو از دوست ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 17 بازدید
افسوس که آفتاب برفت ابر و مه را نیز ببرد گویا طلبی داشت عوض این دو ببرد کنون مانده این دلم با آبی آسمانش نه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید