تسلط به زبان های خارجه

ادعای زبان انگلیسی داشتم در حالیکه الفبای انگلیسی رو هم حفظ نیستم .

اون روز ها تو اهواز انواع خامه توسط شرکت های مختلف تولید می شد.

خامه شکلاتی ، خامه عسل ، و ...

یه خامه خریدم فاسد بود رنگش کمی تغییر کرده بود و مزه اش هم ناجور بود.

مامانم گفت نمی بینی خرابه نخور بندازش بره یا ببر پسش بده.

من با اعتماد بنفس کامل :- روش نوشته کِرِم یعنی خامه کرم دار.

مامانم گفتم : مطمئنی کِرِم نمی شه خامه؟!

من که تازه دوزاریم اُفتاده بود . حسابی کنف شدم .

شانس اوردم زبان همه به خوبی من نبود وگرنه الان خدا می دنست چی می شد.

/ 0 نظر / 33 بازدید