قرار

نمی دونم چند بار برای دوستاتون قرار جور کردین ولی من یه بار برای پژمان یه قرار جور کردم که باعث شد قسم بخورم برایه کسایی که بار اولشونه هیچ وقت قرار جور نکنم

پژمان بچه با کلاس ولی فوق العاده بی شعوریه قاطی که می کنه هیچی یادش نمی مونه قرار بود پژمان و آناهیتا که چند سالی رو تو آمریکا زندگی کرده بود رو باهم آشنا کنیم .

پژمان دوست من و آنی هم دوست پریسا بود . پژمان و آنی حرف می زدند و گل از گلون شکفته بود پژمان از آنی پرسید بوی خوبی میدی چه عطری پوشیدی (پژمان از پوشیدن استفاده کرده بود که بگه زبون خارجه حالیشه و آدم با کلاسیه )

آنی سرخ شد و گفت هیچی (یه دورغ مسطلح برای کشوندن بحث به مسائل خصوصی تر و چیز تر بجای رنگ و عطر مورد علاقه) پژمان که دختر ندیده بود

و معنی حرف آنی رو نفهمیده بود به تریش قباش برخورد و گفت پس لابد بعد غذا کریستین دویور (عطری که آنی زده بود) رو تو دهنت اسپره کردی و الان هم چسیدی بوش زده بیرون

آنی شروع کرد به فحش دادن . فحش های می داد که من جرات نکردم سواشون کنم ملت فک نکنن از قماش اینهام .

پژمان مدام می گفت با کریستین دیور حموم کرده میگه عطر نزدم پس بادی که ول دادی لابد بوی خوب می ده؟!!

/ 1 نظر / 26 بازدید
نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.